Κριτήρια Ένταξης

Ο Τοξότης δέχεται άτομα:

  • Ηλικίας 18 χρονών και άνω.
  • Που έχουν ελαφριάς ή μέτριας μορφής μαθησιακές δυσκολίες.
  • Που έχουν κίνητρο να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και τη δυνατότητα να κινούνται αυτόνομα.
  • Που έχουν την ικανότητα της προσωπικής τους φροντίδας.
  • Που μπορούν να τηρούν αποδεκτή συμπεριφορά, η οποία τους επιτρέπει την επικοινωνία και τη συναναστροφή με άλλα άτομα

Γίνε μέλος

Γίνε και εσύ μέλος του Toxotis Club και διεύρυνε τον κύκλο σου. Γνώρισε άτομα που έχουν παρόμοιες ανάγκες και επιθυμίες. Ακόμη, όσοι είστε γονείς, ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να γίνουν μέλη προσφέροντας τους το δικό τους ταξίδι προς την κοινωνικοποίηση και τον εμπλουτισμό του ελεύθερου τους χρόνου.

Η ιδιότητα μέλους είναι δωρεάν. Κάνετε κλικ εδώ και συμπληρώστε την αίτηση μέλους. Παρακαλώ να στείλετε την συμπληρωμένη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@toxotisfoundation.org ή στον αριθμό φαξ +357 22 254046.

Επίσης μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην Επικεφαλής Συντονίστρια στο τηλέφωνο +357 22264046 για διευθέτηση συνάντησης.

Το Toxotis Club είναι ανοιχτό Δευτέρα με Παρασκευή από 14.00 μέχρι 19.00.