Κριτήρια Ένταξης

Ο Τοξότης δέχεται άτομα:

  • Ηλικίας 18 χρονών και άνω.
  • Που έχουν ελαφριάς ή μέτριας μορφής νοητικές αναπηρίες.
  • Που έχουν κίνητρο να συμμετέχουν σε δραστηριότητες και τη δυνατότητα να κινούνται αυτόνομα.
  • Που έχουν την ικανότητα της προσωπικής τους φροντίδα.
  • Που δεν έχουν επιθετική συμπεριφορά.
  • Που μπορούν να τηρούν αποδεκτή συμπεριφορά, η οποία τους επιτρέπει την επικοινωνία και τη συναναστροφή με άλλα άτομα

Γίνε μέλος

Γίνε και εσύ μέλος του Toxotis Club και διεύρυνε τον κύκλο σου. Γνώρισε άτομα που έχουν παρόμοιες ανάγκες και επιθυμίες. Και οι γονείς να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να γίνουν μέλη προσφέροντας τους το δικό τους ταξίδι προς την κοινωνικοποίηση και τον εμπλουτισμό του ελεύθερου τους χρόνου.

Με την έγκριση του παιδιού σας ως μέλος του Τοξότης Κλαμπ, θα πρέπει να εισφέρετε μηνιαίως το ποσό που καθορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο.

Κάνετε κλικ εδώ και συμπληρώστε την αίτηση μέλους. Παρακαλώ να στείλετε την συμπληρωμένη αίτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@toxotisfoundation.org .

Επίσης μπορείτε να τηλεφωνήσετε στην Επιστημονική Διευθύντρια στο τηλέφωνο +357 22264046 για διευθέτηση συνάντησης.

Το Toxotis Club είναι ανοιχτό Δευτέρα με Παρασκευή από 09:00 μέχρι 18:00.