Ισχύει από: 31/07/2020

 

Αυτή η Πολιτική Απορρήτου και Cookies, περιγράφει τις λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σας, κατά την επίσκεψή σας σε αυτήν την ιστοσελίδα, του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Τοξότης (ή αλλιώς εμείς ή μας). Ως χρήστης αυτής της ιστοσελίδας και με βάση τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου του 2016 («ΓΚΠΔ»), την κυπριακή νομοθεσία 125(I)/2018, της 31ης Ιουλίου του 2018, περί της Προστασίας των Φυσικών Προσώπων Έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών, και την οποιανδήποτε άλλη σχετική νομοθεσία απορρήτου και προστασίας δεδομένων που αρμόζει, με όλες τις τροποποιήσεις που γίνονται κατά καιρό, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για το πως δουλεύει αυτή η ιστοσελίδα όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων σας.

 

 1. Τι δεδομένα σας συλλέγει αυτή η ιστοσελίδα;

Παρακαλώ έχετε υπόψη πως αυτή η ιστοσελίδα ΔΕΝ συλλέγει δεδομένα σας, χωρίς να δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, άρα και Google Analytics Cookies.

Τα Google Analytics Cookies δημιουργούνται κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα, λόγω της εγκατάστασης και ενεργοποίησης ενός έγκυρου κώδικα Google Analytics σε αυτήν την ιστοσελίδα. Τα Google Analytics Cookies όμως, δεν θα ενεργοποιηθούν, μέχρι και εφόσον δώσετε τη συγκατάθεσή σας, με βάση το μέρος 4.

Παρακαλώ όπως επίσης γνωρίζετε πως η Google Analytics διαθέτει διαφορετικά cookies για κάθε πρόγραμμα περιήγησης. Αυτό σημαίνει πως εάν επισκεφτείτε αυτήν την ιστοσελίδα με δύο διαφορετικά προγράμματα περιήγησης, θα υπάρχουν διαφορετικά cookies τοποθετημένα στο καθένα από την Google Analytics, αλλά σε κάθε περίπτωση, η Google Analytics θα συλλέξει δεδομένα σας κατά την επίσκεψή σας σε αυτήν την ιστοσελίδα, για τους ίδιους σκοπούς, αυτούς που αναγράφονται στο μέρος 2.

Τα Google Analytics Cookies είναι αρχεία που δημιουργούνται κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα. Εάν δώσετε τη συγκατάθεσή σας, βάσει του μέρους 4, τα Google Analytics Cookies που χρησιμοποιούμε, ενεργοποιούνται για να αποθηκεύουν πληροφορίες για την αλληλεπίδρασή σας με αυτήν την ιστοσελίδα (παρακαλώ δείτε την πιο κάτω αναφορά). Γενικά, συλλέγουν «visitor-level custom variable data», που σημαίνει πως συλλέγονται δεδομένα σας κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα (δεδομένου ότι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας βάσει του μέρους 4) και από κάθε σελίδα της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε. Δημιουργούνται όταν εκτελείται το JavaScript library και ανανεώνονται κάθε φορά που παραδίδονται δεδομένα στην Google Analytics.

Παρακαλώ όπως είστε ενήμεροι πως οι βασικές / συνηθισμένες πληροφορίες που συλλέγονται, είναι οι ακόλουθες:

 • Ο συνολικός χρόνος πλοήγησής σας σε αυτήν την ιστοσελίδα;
 • Ο χρόνος που αφιερώνετε σε κάθε σελίδα αυτής της ιστοσελίδας και με ποια σειρά επισκέπτεστε τις σελίδες της;
 • Ποιους εσωτερικούς συνδέσμους αυτής της ιστοσελίδας έχετε πατήσει, το οποίο φαίνεται από το URL της επόμενης σελίδας στην οποία σας παραπέμπουν οι σύνδεσμοι.

Επιπλέον, από το Internet Protocol (“IP”) address σας, user agent string και initial page inspection, η Google Analytics μπορεί και να συμπεράνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Τη γεωγραφική σας θέση;
 • Ποιο πρόγραμμα πλοήγησης και λειτουργικό σύστημα χρησιμοποιείτε;
 • Το μέγεθος της οθόνης σας και εάν έχετε εγκαταστήσει Flash ή Java;
 • Την ιστοσελίδα την οποία σας έχει παραπέμψει σε αυτήν την ιστοσελίδα.

 

 1. Για ποιους σκοπούς συλλέγει δεδομένα σας αυτή η ιστοσελίδα;

Παρακαλώ όπως είστε ενήμεροι πως τα οποιαδήποτε δεδομένα σας που συλλέγει η Google Analytics μέσω των Google Analytics Cookies που χρησιμοποιεί αυτή η ιστοσελίδα, τα συλλέγει ΜΟΝΟ για στατιστικούς και λειτουργικούς σκοπούς.

Συλλέγονται και δεδομένα μέσω των οποίων μπορείτε να ταυτοποιηθείτε, όμως συλλέγονται αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση των πιο πάνω σκοπών. Για παράδειγμα, για να μπορεί η Google Analytics να μας παρέχει με ακριβή στατιστικές πληροφορίες για τον αριθμό των επισκεπτών αυτής της ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, πρέπει να μπορεί να αναγνωρίζει και να διαχωρίζει τους καινούριους χρήστες με τους επιστρέφοντες.

Έχετε υπόψη πως:

 • Εάν στείλετε email στο Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Τοξότης στο contact@toxotisfoundation.org, αυτή η ιστοσελίδα δεν συλλέγει δεδομένα σας, ούτε και το περιεχόμενο του email σας γνωστοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτήν την ιστοσελίδα ή στην GoogleAnalytics;
 • Ομοίως, εάν υποβάλετε μήνυμα μέσω της σελίδας “ContactUs” αυτής της ιστοσελίδας ή μέσω του εικονιδίου στο κάτω δεξιά μέρος των σελίδων αυτής της ιστοσελίδας, η ιστοσελίδα αυτή δεν συλλέγει τα οποιαδήποτε δεδομένα σας, ούτε και το περιεχόμενο του μηνύματός σας γνωστοποιείται με οποιονδήποτε τρόπο σε αυτήν την ιστοσελίδα ή την GoogleAnalytics. Το μήνυμά σας παραδίδεται απευθείας στο contact@toxotisfoundation.org.

 

 1. Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας που συλλέγει αυτή η ιστοσελίδα;

Έχετε υπόψη πως ΜΟΝΟ η Google Analytics έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας και μπορεί να τα επεξεργαστεί και να τα αποθηκεύσει.

Μόλις δώσετε τη συγκατάθεση σας (βάσει του μέρους 4) για να μπορεί αυτή η ιστοσελίδα να ενεργοποιήσει τη χρήση των Google Analytics Cookies, ξεκινούν αμέσως να συλλέγουν δεδομένα σας. Αυτά τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας, επεξεργάζονται και αποθηκεύονται από την Google Analytics και όχι από το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Τοξότης, ούτε από κάποιον διαδικτυακό ή άλλου είδους διακομιστή / βάση δεδομένων που μας ανήκει.

 

 1. Πώς αυτή η ιστοσελίδα συλλέγει δεδομένα σας;

Παρακαλώ όπως είστε ενήμεροι ότι πρέπει να ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ την ειδοποίηση για τα cookies που θα εμφανιστεί μπροστά σας μόλις επισκεφτείτε αυτήν την ιστοσελίδα, για να ενεργοποιηθούν τα Google Analytics Cookies και να ξεκινήσουν να συλλέγουν δεδομένα σας, με βάση το μέρος 1.

Κάθε φορά που επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα, μέσω οποιασδήποτε από τις σελίδες της, θα εμφανίζεται μία ειδοποίηση για το πως αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies (Google Analytics Cookies).

Για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας και να επιτρέψετε σε αυτήν την ιστοσελίδα να χρησιμοποιεί cookies κατά την πλοήγησή σας από την μία σελίδα της σε άλλη, πρέπει να πατήσετε «ΑΠΟΔΟΧΗ» στην ειδοποίηση των cookies που θα εμφανιστεί μπροστά σας μόλις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα αυτή.

Εάν επιθυμείτε να ΜΗΝ δώσετε τη συγκατάθεσή σας για να μην ενεργοποιήσει αυτή η ιστοσελίδα  τη χρήση των cookies της κατά τη διάρκεια της πλοήγησής σας στις σελίδες της, πρέπει να πατήσετε «ΑΠΟΡΡΙΨΗ» στην ειδοποίηση των cookies που θα εμφανίσετε μπροστά σας μόλις επισκεφτείτε την ιστοσελίδα αυτή. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτή η ιστοσελίδα δεν θα επιτρέψει την ενεργοποίηση των cookies της και ως αποτέλεσμα, δεν θα γίνει καμία συλλογή και επεξεργασία δεδομένων σας από την Google Analytics.

Σε κάθε περίπτωση, έχετε την επιλογή να «ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ» ή να «ΑΠΟΡΡΙΨΕΤΕ» την ειδοποίηση για τα cookies ανάλογα, και σε μετέπειτα στάδιο, όποτε επιθυμείτε και όσες φορές επιθυμείτε, πατώντας την ειδοποίηση «Πολιτική Απορρήτου και Cookies» που θα βρίσκεται πάντα στο κάτω δεξιά μέρος κατά την πλοήγησή σας σε αυτήν την ιστοσελίδα. Σημειώστε πως εάν «ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ» την ειδοποίηση των cookies σε οποιονδήποτε στάδιο και μετά την «ΑΠΟΡΡΙΨΕΤΕ», η Google Analytics θα διατηρεί στα αρχεία της τα οποιαδήποτε δεδομένα σας είχε συλλέξει πριν να απορρίψετε την ειδοποίηση, απλά από τη στιγμή της απόρριψης, θα σταματήσει να συλλέγει τα οποιαδήποτε επιπλέον δεδομένα σας. Το ίδιο ισχύει εάν «ΑΠΟΡΡΙΨΕΤΕ» την ειδοποίηση των cookies σε οποιονδήποτε στάδιο και μετά την «ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ», όπου η Google Analytics θα ξεκινήσει να συλλέγει δεδομένα σας μόνο από τη στιγμή που θα αποδεχτείτε την ειδοποίηση.

Τέλος, σε περίπτωση που δεν
«ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ» ή «ΑΠΟΡΡΙΨΕΤΕ» την ειδοποίηση των cookies με την είσοδό σας στην ιστοσελίδα αυτή, μέσω οποιασδήποτε από τις σελίδες της, δεν θα ενεργοποιηθούν τα cookies και δεν θα γίνει καμία συλλογή δεδομένων σας από την Google Analytics και θα μπορείτε να κινείστε στην ιστοσελίδα αυτή ελεύθερα. Έχετε υπόψη όμως πως θα έχετε πάντα την επιλογή να «ΑΠΟΔΕΧΤΕΙΤΕ» ή να «ΑΠΟΡΡΙΨΕΤΕ» την ειδοποίηση «Πολιτική Απορρήτου και Cookies» που βρίσκεται στο κάτω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας αυτής κατά την πλοήγησή σας ανάμεσα στις σελίδες της.

Εάν αναγνωριστείτε ως επιστρέφοντας χρήστης αυτής της ιστοσελίδας και έχετε προηγουμένως αποδεχτεί ή απορρίψει την ειδοποίηση των cookies, θα εμφανίζεται πλέον μόνο η ειδοποίηση «Πολιτική Απορρήτου και Cookies» στο κάτω δεξιά μέρος της ιστοσελίδας καθώς κινείστε μεταξύ των σελίδων της.

 

 1. Για πόσο καιρό αποθηκεύονται τα δεδομένα σας που συλλέγονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας;

Σημειώστε πως εάν αποδεχτείτε την ειδοποίηση των cookies με βάση το μέρος 4, τα Google Analytics Cookies που χρησιμοποιούμε, θα ενεργοποιηθούν αυτόματα και θα αποθηκευτούν για τη χρονική περίοδο που είναι προκαθορισμένη από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να επισκεφτείτε αυτήν την ιστοσελίδα, εχτός και εάν τα διαγράψετε από μόνοι σας από τις ρυθμίσεις του συγκεκριμένου προγράμματος περιήγησης.

Από την άλλη, παρακαλώ όπως είστε ενήμεροι πως εφαρμόζουμε ρυθμίσεις, έτσι ώστε η Google Analytics να κρατά τα δεδομένα σας τα οποία συλλέγει, για περίοδο 38 μηνών.

 

 1. Πώς μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies αυτής της ιστοσελίδας;

Παρακαλώ όπως γνωρίζετε πως υπάρχουν 3 τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies αυτής της ιστοσελίδας.

 • Μπορείτε να «Απορρίψετε» την ειδοποίηση «Πολιτική Απορρήτου και Cookies» στο κάτω δεξιά μέρος κατά την πλοήγησή σας σε αυτήν την ιστοσελίδα. Ως εκ τούτου, τα Google Analytics Cookies θα απενεργοποιηθούν και δεν θα γίνει καμία επιπλέον συλλογή δεδομένων σας;
 • Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies ή απλά αυτά που χρησιμοποιεί αυτή η ιστοσελίδα;
 • Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να εμποδίσετε το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε από το να χρησιμοποιεί οποιαδήποτε cookies ή μόνο αυτά που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

 

 1. Με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε εάν έχετε τις οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων σας από αυτήν την ιστοσελίδα;

Εάν έχετε τις οποιεσδήποτε απορίες ή εισηγήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική Απορρήτου και Cookies, μπορείτε να στείλετε email στον εσωτερικό μας Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (“ΥΠΔ”), στο dpo@toxotisfoundation.org. Θα κάνουμε ότι μπορούμε από την στιγμή που θα λάβουμε το email σας για να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως χρήστες αυτής της ιστοσελίδας;

Παρακαλώ όπως γνωρίζετε πως ως χρήστης αυτής της ιστοσελίδας, μπορείτε να εξασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα, εάν έχετε αποδεχτεί την ειδοποίηση για τα cookies, με βάση το μέρος 4:

 • Μπορείτε να μας στείλετε email στο dpo@toxotisfoundation.org εάν επιθυμείτε να διαγραφούν τα δεδομένα σας που κρατά η Google Analytics πριν από τους 38 μήνες. Σε τέτοια περίπτωση, θα χρειαστεί να μας αναφέρετε και το public IP address σας, έτσι ώστε να μπορεί η Google Analytics να αναγνωρίσει και να βρει τα δεδομένα σας. Εξαρτάται όμως από τη συσκευή του παροχέα σας της υπηρεσίας διαδικτύου. Εάν χρησιμοποιεί Static IP address, αυτό σημαίνει πως δεν αλλάζει και εάν μας το αναφέρετε αυτό, η Google Analytics θα μπορεί να βρει και να διαγράψει όλα σας τα δεδομένα. Εάν όμως χρησιμοποιεί Dynamic IP addresses, τότε σημαίνει πως αλλάζουν τυχαία κάθε φορά που συνδέεστε στο διαδίκτυο και η Google Analytics θα μπορεί μόνο να βρει και να διαγράψει τα δεδομένα σας που είναι σχετικά με το IP address που θα μας δώσετε;
 • Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, εάν έχετε προηγουμένως αποδεχτεί την ειδοποίηση για τα cookies. Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας απορρίπτοντας την ειδοποίηση «Πολιτική Απορρήτου και Cookies» στο κάτω δεξιά μέρος κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα. Με αυτόν τον τρόπο, θα απενεργοποιήσετε τα Google Analytics Cookies και δεν θα γίνει καμία επιπλέον συλλογή δεδομένων σας. Επίσης, εάν επιθυμείτε, μπορείτε να διαγράψετε εσείς οι ίδιοι ή να απενεργοποιήσετε τα cookies αυτής της ιστοσελίδας από τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης μέσω του οποίου αποκτήσατε πρόσβαση σε αυτήν την ιστοσελίδα και μπορείτε να μας στείλετε και email στο dpo@toxotisfoundation.org ζητώντας να διαγραφούν τα δεδομένα σας που κρατά στα αρχεία της η Google Analytics. Στο email σας, πρέπει να αναφέρετε το public IP address σας για να μπορεί η Google Analytics να εντοπίσει και να βρει τα δικά σας δεδομένα.

Παρακαλώ όπως είστε ενήμεροι πως θα απαντήσουμε στα αιτήματά σας σε περίοδο εντός 1ος μήνα από τότε που θα λάβουμε το αίτημά σας, όπου και θα σας παρέχουμε πληροφορίες για τις ενέργειές μας ως προς το αίτημά σας. Σε περίπτωση όμως που δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις απαραίτητες ενέργειες σχετικά με το αίτημά σας εντός του 1ος μήνα, εάν για παράδειγμα είναι πολύπλοκο ή έχουμε λάβει μεγάλο αριθμό αιτημάτων, και χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο, θα σας ενημερώσουμε ανάλογα, πάλι εντός 1ος μήνα.

 

 1. Τι συμβαίνει όσον αφορά τις οποιεσδήποτε αλλαγές αυτής της πολιτικής Απορρήτου και Cookies;

Μπορεί κατά καιρό, να ανανεώσουμε αυτήν την πολιτική. Για αυτό, θα ήταν καλό να ελέγχετε συχνά για τις οποιεσδήποτε αλλαγές, έτσι ώστε να είστε ενήμεροι. Έχετε υπόψη πως εάν γίνει η οποιαδήποτε αλλαγή, θα ισχύει από τη στιγμή που θα κοινοποιηθεί η ανανεωμένη πολιτική σε αυτήν την ιστοσελίδα. Μπορείτε να καταλάβετε εάν έγινε αλλαγή από την προηγούμενη σας επίσκεψη σε αυτήν την ιστοσελίδα, από την ημερομηνία που αναγράφεται στο πάνω αριστερά μέρος της πολιτικής αυτής.