Το νέο μας σπίτι!
Παρακαλώ στηρίξτε μας να το φτιάξουμε

Φωτογραφίες

Αρχιτεκτονικά πλάνα και φωτογραφίες για το καινούργιο μας σπίτι

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Τοξότης, σε συνεργασία με το Dias Architects προτίθεται να αρχίσει την ανέγερση, σε δικό του χώρο, Κέντρου Ημέρας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί φίλοι,

Παρακαλώ τη βοήθεια σας

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Τοξότης, το οποίο εξυπηρετεί άτομα με δυσκολίες μάθησης, προτίθεται να αρχίσει την ανέγερση, σε δικό του χώρο, Κέντρου Ημέρας και απευθυνόμαστε σε σας για οικονομική ή με άλλο τρόπο, στήριξη.

Για το πως μπορείτε να βοηθήσετε παρακαλώ πατήστε εδώ.

Είμαστε στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες και καλό θα ήταν μια προσωπική συνάντηση.

Ελπίζοντας στη θετική σας ανταπόκριση, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Ο Τοξότης είναι αναγνωρισμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα από το Υπουργείο Οικονομικών και όλο το ποσό της εισφοράς εκπίπτει από το φορολογητέο σας εισόδημα.

Με μεγάλη εκτίμηση
από το Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Δημητριάδης FCCA TEP
Πρόεδρος
Email: yiannisd@toxotisfoundation.org
Τηλ. 99678146