Καταθέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς.

Μετρητά ή επιταγές μπορούν να κατατεθούν από τους δωρητές στο όνομα «Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Τοξότης» σε έναν από τους πιο κάτω λογαριασμούς:

  • Eurobank Cyprus Limited
    IBAN: CY88018000010000200100292537
  • Ελληνική Τράπεζα Λίμιτεδ
    IBAN: CY26005001160001160150822101

Για σκοπούς έκδοσης της απόδειξης χρειαζόμαστε το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του δωρητή. Παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τους λειτουργούς μας στο τηλέφωνο: +357 22 264046 ή με email στο contact@toxotisfoundation.org