Το Ίδρυμα

Ονομάσαμε το φιλανθρωπικό ίδρυμα ‘Τοξότης’ γιατί στοχεύουμε ψηλά..

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα “Τοξότης” έχει ιδρυθεί από γονείς που βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα των ατόμων με νοητικές αναπηρίες αλλά και από επαγγελματίες που αφιέρωσαν χρόνια εκμάθησης και εκπαίδευσης στον χειρισμό των ατόμων αυτών.  Το έμπειρο προσωπικό του “Τοξότη” έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο προσβλέπει στην ομαλή κοινωνική ένταξη των ατόμων αυτών, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.

tox0028-edit
tox0099-edit

Το Όραμά μας

Όλα τα μέλη του “Τοξότη” να ξεπεράσουν τα όρια τους αναπτύσσοντας στο μέγιστο τις ικανότητές τους, καθώς και να καταρρίψουν την εικόνα “στερεότυπο” των ατόμων με νοητικές αναπηρίες.

Οι Στόχοι μας

– Ανεξαρτητοποίηση και ένταξη των ατόμων με νοητικές αναπηρίες στο κοινωνικό σύνολο. Ενθαρρύνουμε την κοινωνική επαφή με μέλη της κοινωνίας πέραν από το οικογενειακό περιβάλλον.

– Ενδυνάμωση ατόμων με νοητικές αναπηρίες, ώστε να υιοθετήσουν έναν υγιή τρόπο ζωής και να ενταχθούν στην κοινωνία ως ενεργά μέλη.

– Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση της κοινωνίας για τα άτομα με νοητικές αναπηρίες.

– Παροχή ίσων ευκαιριών για ανεξαρτητοποίηση, κοινωνικοποίηση και επικοινωνία.

– Στήριξη των οικογενειών των ατόμων με νοητικές αναπηρίες.

Πληροφορίες Ιδρύματος

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Τοξότης είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση. Έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως φιλανθρωπικό ίδρυμα και του έχει επιτραπεί να αφαιρέσει τη λέξη “Λτδ” από το όνομα του.

Επίσης, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ως φιλανθρωπικό ίδρυμα. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι εισφορές που γίνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να αφαιρεθούν ως εκπτώσεις από το φορολογητέο τους εισόδημα. Κατάλογος με τα εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στη διεύθυνση www.mof.gov.cy/ird

Το Ίδρυμα

Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Δημητριάδης FCCA
Εγκεκριμένος λογιστής

Δήμητρα Δημητριάδου, LLB, ACA, BFP
Σύμβουλος σε ελεγκτικό οίκο

Χρίστος Ευσταθίου LLB, TEP,
Δικηγόρος, Μάνατζερ σε δικηγορικό γραφείο

Μαρία Πιφάνη,
Δασκάλα στη δημοτική εκπαίδευση

Έλενα Παπανδρέου, LLB, TEP,
Δικηγόρος, διοικητικός σύμβουλος σε δικηγορικό γραφείο

Όλοι οι διοικητικοί σύμβουλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς καμία αμοιβή.

Χορηγοί