Το Ίδρυμα

Ονομάσαμε το φιλανθρωπικό ίδρυμα ‘Τοξότης’ γιατί στοχεύουμε ψηλά..

Το φιλανθρωπικό ίδρυμα “Τοξότης” έχει ιδρυθεί από γονείς που βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και από επαγγελματίες που αφιέρωσαν χρόνια εκμάθησης και εκπαίδευσης στο χειρισμό των ατόμων αυτών.  Το έμπειρο προσωπικό του “Τοξότη” έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα το οποίο προσβλέπει στην ομαλή κοινωνική ένταξη των ατόμων αυτών, χρησιμοποιώντας μεθοδολογία προσαρμοσμένη στις ανάγκες τους.

tox0028-edit
tox0099-edit

Το Όραμά μας

Όλα τα μέλη του “Τοξότη” να ξεπεράσουν τα όρια τους αναπτύσσοντας στο μέγιστο τις ικανότητές τους, καθώς και να καταρρίψουν την εικόνα “στερεότυπο” των ατόμων με ειδικές ανάγκες..

Οι Στόχοι μας

– Ανεξαρτητοποίηση και ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο κοινωνικό σύνολο. Ενθαρρύνουμε την κοινωνική επαφή με μέλη της κοινωνίας εκτός από το οικογενειακό περιβάλλον.

– Ενδυνάμωση ατόμων με ειδικές ανάγκες, ώστε να υιοθετήσουν έναν υγιή τρόπο ζωής και να ενταχθούν στην κοινωνία ως ενεργά μέλη.

– Ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

– Παροχή ίσων ευκαιριών για ανεξαρτητοποίηση, κοινωνικοποίηση και επικοινωνία.

– Στήριξη των οικογενειών των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Πληροφορίες Ιδρύματος

Το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα Τοξότης είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση. Έχει αναγνωριστεί από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ως φιλανθρωπικό ίδρυμα και του έχει επιτραπεί να αφαιρέσει τη λέξη “Λτδ” από το όνομα του.

Επίσης, έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Οικονομικών ως φιλανθρωπικό ίδρυμα. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι εισφορές που γίνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα μπορούν να αφαιρεθούν ως εκπτώσεις από το φορολογητέο τους εισόδημα. Κατάλογος με τα εγκεκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στη διεύθυνση www.mof.gov.cy/ird

Το Ίδρυμα

Διοικητικό Συμβούλιο

Ιωάννης Δημητριάδης FCCA TEP
Εγκεκριμένος λογιστής

Janet Δημητριάδου,
Διευθυντής σε εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών

Δήμητρα Δημητριάδου, LLB, ACA, BFP
Σύμβουλος σε ελεγκτικό οίκο

Μαρία Πιφάνη,
Δασκάλα στη δημοτική εκπαίδευση

Έλενα Παπανδρέου, LLB, TEP,
Δικηγόρος, διοικητικός σύμβουλος σε δικηγορικό γραφείο

Όλοι οι διοικητικοί σύμβουλοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς καμία αμοιβή.

Χορηγοί